เควสหลักในเกมส์ควรทำทั้งหมด จนกว่าจะ เวล100 
ใครที่มีปัญหาเวลตัน และไม่รู้ควรทำเควสไหน เพื่อให้เวลอัพ 
มีวิธีดูง่ายๆ คือ ทำเควสที่เป็นชื่อดัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เควสในลิส ข้อที่เป็นชื่อดัน ควรทำทั้งหมดนะครับ >,

Comment

Comment:

Tweet

Hot! เหมาะเวลาคนติดอัพเวลไม่ได้